5. osztály

Értékelés:

Minden órán összesen 5 bankót kaphattak a gyerekek az órai aktivitásért, fegyelemért, a feladatok jó megoldásáért, az igazságos verseny tekintetében. Az ötödik osztálynál a magyar tantárgy bontásban volt, így a szakkörön is és a korrepetáláson is 5-5 bankót gyűjthetett az osztály. 

Hétfő

Matematika: Téma: Euróval fizetünk (2 tanórás)

Feladat: Ismerkedés az Európai Unió fizetőeszközével. A váltópénz használatának gyakorlása.

Cél: A tizedes törtek fogalmának mélyítése.
Számolási készség fejlesztése (szorzás, osztás).

Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

  • gazdasági nevelés, számlálás, számolás, rendszerezés, relációszókincs fejlesztése,
  • szövegértés, szövegértelmezés, szöveges feladat-megoldás, rész-egész észlelése,
  • Valószínűség játékkal indítottunk:

Euró érmék és bankjegyek címleteinek felsorolása, összegyűjtése.

  • Euró váltása forintra
  • Forint váltása euróra

A sok számítás után, pedig egy internetes kalkulátorral, az éppen aktuális árfolyammal is kiszámoljuk a váltásokat.

https://hu.coinmill.com/ 

A diagram szerkesztővel a szöveges feladatok adatait és a számított eredményeket is ábrázoltuk. 

Végül egy kis játék az Okosdoboz oldalon:

Számítástechnika

Számítástechnika órán a gyerekeknek csoportban dolgoztak. A csoportalakítás után egy 50 db-os puzzle-t kellett kirakniuk időre. Ezután a redmentával ismerkedtek meg, ahol egy feladatlapot oldottak meg, amelynek kérdései a pénzeinkkel voltak kapcsolatosak. Végül szófelhőket hoztak létre: Mi jut eszedbe a pénzről? kérdés alapján vagy a 6.osztályosok által elkészített learningapps tankockákat oldhatták meg. )


Magyar órán (szakkörön és korrepetáláson)

Az órát szókereső játékkal indítottuk. A gyerekek párban dolgoztak a tableteken. A ráhangolódás után egyénileg ismerkedtek meg a szöveggel. A learningapps feladatokat és feladatlapot szintén párban oldották meg. Felhasznált forrás:

Kedd

Történelem órán

A bankjegyeken szereplő híres emberekről kutakodtak önállóan a gyerekek. Csoportokban dolgozva húzták ki, kinek ki jutott, majd az internet segítségével információkat gyűjtöttek az adott személyről.

Az adatokat gondolattérképbe jegyezték fel és mentették el. Csoportok beszámolója és a gondolattérkép bemutatása után jöhettek levezetésként a learningapps tankockák.

Felhasznált források:

Tanulószobán

Tanulószobán az ötödikesek csoportmunkában megoldották internetes kutatómunka segítségével a feladatlapot.


Csütörtök

Német órán

Több témához kapcsolódó feladatot oldottak meg német nyelven a tanulók. Országnevek és pénznemek párosítása, euróban megadott összeg és hozzá tartozó áru párosítása, illetve számok betűvel és számmal írott alakjának párba rendezése. Ezután boltban zajló párbeszéd mondatait kellet sorba rendezniük, melynek során eddig még nem tanult készpénzes és kártyás fizetéssel kapcsolatos kifejezések is megjelentek a szövegben. A gyerekek motiváltak voltak, és különböző tempóban, de mindenkinek sikerült megoldania a feladatokat

Készségtárgyak


Ének órán a gyerekek megtanulták a Wellhello: Apu vedd meg nekem a város c. dalt, amit a zárórendezvényen adtak elő. 

Testnevelés órán az osztályoknak a DTH2018 felirat egy-egy elemét kellett megjeleníteni. Az utasítást QR kódba rejtve kapták meg a gyerekek.

Tanórán kívüli feladatok

Mire jó a bankszámla? Honnan van a pénz a bankkártyán?

Ezeket deríttettük ki a tanórán a gyerekekkel. 

Hogy kell kitölteni egy csekket?

Adataink és a számok helyesírása.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el