8. osztály

8. osztály

Nyolcadikosaink aktív résztvevői voltak az előkészületeknek. Ők tervezték meg az iskolai bankóinkat, amit digitalizáltunk és a tanári értékelésünk egyik aktív formája lett.

Nyolcadik osztály 14 órában vett részt a projektben, de 10 órán gyűjthettek csak bankót, az egyenlő esélyek miatt. 

Értékelés:

Előkészületért 5 bankót kapott az osztály, hiszen ők tervezték a DTH-re a pénzünket. Minden órán összesen 5 bankót kaphattak a gyerekek az órai aktivitásért, fegyelemért, a feladatok jó megoldásáért, az igazságos verseny tekintetében. Dupla magyar órán összesen kaphattak öt bankót. Német óra mini projekttel 3 órában vett részt a DTH-en, de az egyenlő esélyek miatt a gyerekek itt 5 bankót gyűjthettek összesen. 

Hétfő


Földrajz órán

Európai országok GDP-jének alakulása.

Felhasznált irodalom:

Kedd


Kellékek: 2 sörös üveg, 1 papírpénz, 10 Ft, 100 Ft, 100 Ft, 1 FT, egy doboz gyufa, asztalterítő, 2 db kártya, 1 boros pohár üveg, 1 db 10 FT-os, 8 db 20-as, 1 db 10 Ft-os, papírpénz, 200 Ft-os, papírpénz, 5 és 20 Ft, A/4 lap, 

Fizika órán

Felhasznált forrás:


Számítástechnika órán

Az óra anyaga: "Pénzgyűjtés" Algoritmizálás, programozás

1. A Scratch program főbb funkcióinak ismertetése után, tanári útmutatás alapján a demó program lépéseit a gyerekek a saját gépükön megírták.

2. Ezután következett a probléma felvetése: hogyan kapjuk el az égből lehulló pénzt? Ismertettük a tanulókkal a feladat megoldásának lépéseit. (Mozgó kéz algoritmizálását) Hangsúlyoztuk, hogy minden feladatot érdemes kisebb problémákra bontani, ezeket megoldani, majd ezekből felépíteni a programunkat.

3. Ezután következett a szereplők betöltésének, méretezésének, formázásának lépéseinek ismertetése. A tanulók szereplőket gyűjtöttek az interneten és mentették, majd a programba elhelyezték.

4. A következő lépés a véletlenszám generálás fogalmának ismertetése, változó fogalmának ismertetése, ha elágazás megbeszélése. A tanulók közösen összerakták a megfelelő sorrendbe az apró ciklusokat, véglegesítették a kódot.

5. Végül az elkészült programot kipróbáltuk. A felmerülő hibákat, problémákat, esetleg a program funkcióinak bővítését megbeszéltük.

Felhasznált forrás:https://scratch.mit.edu/projects/212703821/#player


Szerda

Matematika

Szöveges feladatokat oldottak meg a gyerekek a banki,-befektetési témán belül.


Történelem órán


Felhasznált források:

Csütörtök

Magyar órákon

Az órát a számítástechnika teremben tartottuk.A tanóra elején a pénzről, annak szerepéről beszélgettünk, majd learningapps-es tankockán kipróbálták a diákok, mennyire ismerik a pénzzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat.Egy régebbi kompetenciamérés szövegéből megismerkedtek a pénz kialakulásával, majd egyénileg oldottak meg szövegértési feladatokat.Ezután az olvasott szöveghez készített mindenki ppt-t, ez a munka már átnyúlt a második órába. Érdekes volt látni, hogy ugyanarról a szövegről ki milyen ppt-t készít. Ügyes produktumok születtek.A második óra végén még egy írással megismerkedtünk.( Darvasi László: Ezer forint) Ehhez szókincsfejlesztő feladatlapot is megoldottak a diákok.


Produktumok:


Kémia órán

Az euró kémiája

Forrás:

DTH2018/PENZ/KEMIA
DTH2018/PENZ/KEMIA

Pénteken

Az osztályfőnöki órát

indító beszélgetés témája: A pénz az ember életében, avagy a pénz tényleg nem boldogít? Ráhangolódás képen learningapps feladatokat oldottak meg a diákok. (közmondások a pénzről, országok pénzei) Ezután Pénzügyi személyiségtesztet töltöttek ki a gyerekek. Az óra utolsó részét egy puzzle kirakóversennyel és egy kvízzel zárták, majd ezután az értékelés következett.

Felhasznált források:

Készség tantárgyak

QR kód
QR kód
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el