A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A projektet a következő órákon valósították meg az elsősök:

 1. Matematika
 2. Magyar nyelv és irodalom
 3. Környezetismeret
 4. Ének -zene
 5. Testnevelés
 6. Technika és rajz

Magyar óra: Olvasás és írás

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A kis elsősök A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesével indították el a digitális témahetet.

Először elolvasták, majd megtekintették az animációs filmet a gyerekek, ezt követően a https://learningapps.org  - on a mesével kapcsolatos feladatokat oldottak meg (események sorba rendezése, memóriajáték), végül feladatlapon adtak számot ismereteikről. Nagy lelkesedéssel dolgoztak, jó hangulatban telt az óra.

Az óra összefoglalásaként a következő kérdésekkel idézték vissza az áttekintett anyagot:

 • - Hogyan kereshet valaki pénzt?
 • - Mire használjuk a pénzt?
 • - Majd egy feladatlapon tesztelhették csoportmunkában szövegértésüket.

Vers MINDENKINEK

Pósa Lajos: A kis kakas meg a török császár

https://www.eternus.hu/vers/2405


Matematika

Az óra célja az volt, hogy megtanulják a gyermekek a különböző érmék felismerését és beváltását. Érzékeljék a forint értékét. Legyen jártasságuk a napi pénzügyekben.

Pénzmemória
Pénzmemória

Segítő kérdésekkel ismerkedtek a Magyarországon forgalomban lévő pénzérmékkel:

 • - Hazánkban milyen pénzt használunk ma?
 • - Hányféle érme van?
 • - Miben különböznek egymástól az érmék?
 • - A magyar kultúra milyen jelképei vannak a pénzérméken?

Csoportalakítás után a K&H Bank idei versenyfeladatlap 1. és 2. feladatait oldották meg.

https://www.kh-vigyazzkeszpenz.hu/assets/files/2017-2018_1fordulo_1-2osztaly.pdf

Matematika óra lezárásaként Learningapps tankockákon tehették próbára ismereteiket.

A téma (pénz) jól beilleszthető volt a tananyagba. 20-as számkörben a LearningApps feladatait minden tanuló megoldotta. Érdeklődve, lelkesen fogadták a memória játékot. Meglepően sokat tudtak a kiadás, bevétel fogalmáról.

Környezetismeret

Pénztárcák
Pénztárcák

Megnézték a Magyar Pénzverő Zrt. oktatófilmjét az érmék készítéséről. 

Megfigyelték, hogy miért és hogyan piszkolódnak el a pénzérmék, miért vesztik el eredeti fényüket a forgalomban. Félbevágott citrommal megdörzsölték az érme felszínét. Ha az érme még mindig piszkos megismételték a folyamatot több alkalommal.

Következtetés: a citrom savat tartalmaz, amely kölcsönhatásba lép a fém felszínén lévő szennyeződéssel (feloldja azt) és visszaadja az érme eredeti fényét.  

Ezután saját pénztárcát hajtogattak, amelybe a satírozással készített pénzt tették.

Sok új információt tartalmazó, érdekes, vidám óra volt.

Készségtantárgyak

Pénzérmét satíroztak, és csoportonként elkészítették a saját pénztárcájukat. 

A kiskakas gyémánt félkrajcárja című mese szereplőit készítették el JátékEszközTár figuráival, majd az elkészült bábokkal a mesét eldramatizálták.

Ének órán a gyerekek készültek a zárórendezvény énekversenyére.

Testnevelés órán a gyerekek betűt formáltak a kapott QR kód alapján. 

Az óra elején A kiskakas gyémántfélkrajcárca című népmesét felelevenítettük.
Minden gyermek elkészítette a saját síkbáb kiskakasát és török császárját.
A helyszíneket a 2.órán készítettük el. Közben a youtube-on török népzenét hallgattunk. (A gyerekek szerint nagyon hasonlít a cigányzenére )

Tanórán kívüli foglalkozások

Délutánonként a főszerep a társasjátékoké volt.

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el