3. osztály

A témahetet a következő órákon dolgoztuk fel:

  1. Magyar nyelv és irodalom
  2. Matematika
  3. Környezetismeret
  4. Technika
  5. Ének -zene
  6. Testnevelés

Magyar nyelv és irodalom

A 3. osztályosok egy tanmesével kezdték meg a digitális témahét projektjét.

A tanórát asszociációs játékkal kezdték a pénzről, amely alapján az órán szófelhők készültek. Learningapps tankockák segítségével felelevenítették ismert és kevésbé ismert szólásokat és közmondásokat a pénzről.A továbbiakban közelebbről is megismerkedhettek az 1000 forintossal. A gyerekek "digitális puzzlet" raktak ki egy  ezresről, majd azelőzetesen elolvasott szöveg alapján kvízkérdéseket válaszolhattak meg szintén erről a bankjegyről.Az óra végén az elkészült szófelhőket lefényképeztük, és le is mentettük. 

Mit kezdjünk a talált pénzzel?

Tapasztalatok és illemek megbeszélése, következtetések levonása.

  • Mi a zsebpénz?
  • Kinek jár a zsebpénz?
  • Mire elég?

Matematika

A foglalkozások alatt bevezettem a tanulókat a pénz rövid történetébe; áttekintettük a pénz fejlődésének főbb állomásait, szerepét. Érintettük a pénzzel való gazdálkodást is.

A cél az volt, hogy a tanulók megértsék: a mai pénz nem egyszerűen a modern bankjegykiadó automaták terméke, hanem hosszú, sok ezer éves történelmi fejlődés eredménye. A tanulók számára világossá vált a pénz használatának célja, a pénz funkciói és a gazdaságban betöltött fontos szerepe. Végül játékos feladatok során a tanulók ellenőrizték ügyességüket és felkészültségüket a pénzzel való gazdálkodásban.  

Környezetismeret

Ezen az órán a gyerekek megismerték a békák legfontosabb tulajdonságait, megbeszéltük, hogy miért kétéltű állatok, megismertük életmódjukat. Tanulmányoztuk a Magyarországon élő békák eszmei értékét, tisztáztuk ezt a fogalmat.

Megtanulták, hogy Magyarországon minden béka védett állat, ezért ilyenkor tavasszal különösen figyelnünk kell rájuk, hiszen a forgalmas autóutak több helyen veszélyeztetik őket a szaporodási helyükhöz való eljutásban.

Kiszámoltuk, hogy egy 200 méteres útszakaszon mennyibe kerülne a békamentő rács felállítása. Érdeklődéssel fogadták az új ismereteket, kevés gyerek hallott a békamentő akciók fontosságáról, ami egy közeli településen, Zalacsányban is minden évben megvalósul.

Készségtantárgyak

Életvitel és technika

Ezen az órán a gyerekek a Ki nevet a végén? társasjátékkal játszottak interaktív formából. Négy csapatban versenyeztek. Előzetes feladat a játék során használt kártyák elkészítése volt.

A játék során aranyat gyűjthettek, a kisebb címleteket beválthatták nagyobb egységekre. Az aranyakért vásárolhattak extra kártyákat a boltban. A gyerekeknek legjobban a licit mezőre lépés tetszett, lelkesen ajánlottak fel aranyat különböző extrakártyák elnyerésére. Megtanulták, hogy aki a legtöbb aranyat ajánlja fel, az nyeri a licitet.

A játék végére rájöttek, hogy van amikor érdemes kockáztatni a nagyobb haszon elérése érdekében, az a csapat nyert aki merészebben játszott. Volt olyan csapat, aki inkább kockázat kerülően játszott.

Ének-zene

Ének órán a gyerekek készültek a zárórendezvény énekversenyére. 

Testnevelés órán

Testnevelés órán a gyerekek betűt formáltak a kapott QR kód alapján. 

Tanórán kívüli foglalkozások

Néptáncos gyermekeim megtanították osztálytársaikat a Hogy a csibe, hogy? tánc lépéseire és éneklésére.

Ajánlott források

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el